Wifi Encryption WEP/WPA/WPA2

Om ervoor te zorgen dat de communicatie tussen een Accesspoint en bijvoorbeeld een smartphone of computer te beveiligen wordt deze verbinding versleuteld (encryption). Dit om te voorkomen dat kwaadwillenden “mee kunnen kijken” wat er allemaal heen en weer verzonden wordt.

We kennen inmiddels de volgende beveiligingen:

  • WEP (Wired Equivalent Protection deze wordt niet meer gebruikt, omdat deze inmiddels te onveilig is)
  • WPA (Wifi Protected Access deze wordt bijna niet meer gebruikt, omdat deze vervangen is door WPA2)
  • WPA2 (Wifi Protected Access dit is inmiddels de standaard om netwerkverkeer binnen een Wifi-netwerk te beveiligen)
  • WPA2 kent een bedrijfsvariant (Enterprise) en een persoonlijke variant (Personal)
  • Bij de Enterprise versie wordt de beveiliging (nagenoeg) altijd middels een authenticatieserver geregeld
  • Bij Personal versie wordt al (nagenoeg) altijd met een PSK (pre-shared Key) gewerkt. Dit houdt in dat je vooraf een code (een wachtwoord) afspreekt waarmee verbonden kan worden met het WIFI-netwerk
  • WPA3