Subnet

Beschrijving

Subnetten wordt gebruikt om netwerken van elkaar te scheiden. Om precies te zijn om de scheiding aan te geven tussen het Netwerk-ID en Host-ID. Dit doen we door het subnetmasker op een bepaalde waarde (16-bits / 24-bits etc.) in te stellen waardoor we weten waar het Netwerk-ID (zie dit als de stad) ophoudt en het Host-ID begint (zie dit als de mogelijke adressen). Hoe groter het Netwerk-ID deel des te meer netwerken we kunnen maken, maar wel met steeds minder hosts. Hoe kleiner het Netwerk-ID deel des te minder netwerken we kunnen maken, maar wel met steeds meer hosts.

Toepassing

Als twee ip-adressen niet hetzelfde Netwerk-ID delen kunnen deze niet met elkaar communiceren zonder dat dit verkeer eerst “gerouteerd” wordt door een Router. Hij vertaalt als het ware de communicatie tussen de twee steden die beide “verschillende talen” spreken. Gemakkelijk gezegd kun je snel het Netwerk-ID bepalen door een streep te zetten ná dat het subnet verandert van 255 naar iets anders. Bijvoorbeeld 255.255.255.0 of 255.255.0 Zet de IP-adressen en de subnetten onder elkaar en trek dan een streep van boven vaan beneden daar waar het subnet is veranderd van 255 naar 0

Voorbeeld 1 (/24 subnet 255.255.255.x):

Twee computers met hetzelfde Netwerk-ID (192.168.1.x)

Deze twee computers kunnen direct (dus zonder router) met elkaar communiceren.

Voorbeeld 2 (/24 subnet 255.255.255.x):

Twee computers met een verschillend Netwerk-ID (192.168.1.x / 192.168.2.x)

Deze twee computers kunnen niet direct met elkaar communiceren omdat het Netwerk-ID niet hetzelfde is en de scheiding vindt plaats na het derde blok (octet). Het netwerkverkeer (communicatie tussen de 2 computers) moet eerst gerouteerd (router) worden.

Voorbeeld 3 (/16 subnet 255.255.x.x):

Twee computers met hetzelfde Netwerk-ID (192.168.x.x) (/16 subnet 255.255.x.x)

We hebben hier een /16 subnet (255.255.x.x). Deze twee computers kunnen direct (dus zonder router) met elkaar communiceren.

Voorbeeld 4 (/16 subnet 255.255.x.x):

Twee computers met een verschillend Netwerk-ID (10.1.x.x / 10.2.x.x) (/16 subnet 255.255.x.x)

Deze twee computers kunnen niet direct met elkaar communiceren omdat het Netwerk-ID niet hetzelfde is en de scheiding vindt plaats na het tweede blok (octet). Het netwerkverkeer (communicatie tussen de 2 computers) moet eerst gerouteerd (router) worden.

Goed om te weten!