SSID

SSID staat voor Service Set Identifier en is gewoon de naam van het Wifi-netwerk

Een Accesspoint kan meerdere SSID’s tegelijk uitzenden en op verschillende frequenties (2,4 GHz & 5GHz)