Redundant / Redundancy

Redundant betekent dat je services (Domain, DNS, DHCP) of producten minimaal dubbel uitvoert/inricht zodat bij uitval van de ene Server de andere Server het (naadloos) overneemt zonder verstoring van de services.

Het wordt veel binnen bedrijven (netwerken) gebruikt om uitval / verstoring te voorkomen.

  • Binnen een Windows netwerk worden er (bijna) altijd twee Domain Controllers geïnstalleerd
  • De DHCP wordt redundant uitgevoerd op minimaal twee Servers