Organigram / Organogram

Beschrijving

Een Organogram of Organigram is een (hiärchisch) overzicht van alle afdelingen en posities binnen een organisatie.

Toepassing

Het wordt veel binnen bedrijven gebruikt om een overzicht te maken van alle verschillende afdelingen. Vaak wordt dit overzicht gebruikt om de OU structuur op te zetten binnen een Windows Domain.

Voorbeeld