No-Code Platform / Programming

No-Code programming is simpel gezegd software of een applicatie maken door gebruik te maken van reeds aanwezige elementen (legoblokjes) waarbij er geen code meer aan te pas komt. Er wordt dus niets echt geprogrammeerd maar meer samengesteld (zoals Lego)

Een No-Code platform is (vaak) een online platform waar je door elementen te combineren (Legodoos) software ontwikkeld kan worden.