Log / Logging

Log betekent een logboek. Logging betekent het bijhouden van (systeem)logboeken zoals in de Windows Eventviewer.