Javascript

JavaScript is een veelgebruikte scripttaal om webpagina’s interactief te maken en webapplicaties te ontwikkelen. JavaScript wordt nogal eens verward met de programmeertaal Java, ze vertonen wel gelijkenissen maar ze zijn zeker niet hetzelfde!