Antivirus (programma)

Mythes

Het is een mythe dat er geen virussen (malware) zijn voor MacOS en Linux. Deze zijn er wel degelijk al zijn het er veel minder dan voor Windows. Dit heeft te maken met het feit dat er veel meer Windows computers zijn dan computers met MacOS en Linux (*). Ook is het een mythe dat betaalde antivirus-programma’s (AV-producten) beter zouden zijn dan de gratis varianten. Dit is niet waar. Wel is het (vaak) zo dat er bij gratis AV-producten minder opties aanwezig zijn en wordt er (meer) informatie verzameld over de computer en de gebruikers.

* servers uitgezonderd