25 /& 587 SMTP

SMTP staat voor Simple Mail Transfer Protocol

SMTP wordt gebruikt om email te ontvangen en versturen. SMTP communiceert standaard via poort 25 en 587