20 & 21 FTP

FTP staat voor File Transfer Protocol

FTP wordt gebruikt om bestanden uit te wisselen tussen computers over het internet. Bestanden worden onversleuteld uitgewisseld wat het mogelijk maakt om de gegevens te onderscheppen tijdens het versturen/ontvangen. FTP wordt steeds minder gebruikt

FTP communiceert via de volgende poorten:

  • 20
  • 21